داستان ما

این یک واقعیت طولانی است که آموزش بگیرید.

آموزشگاه زیست پردازش دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور، در رشته های زیست فناوری و فناوری اطلاعات می باشد.

آموزشگاه زیست پردازش با رویکرد گسترش همکاری های علمی بین رشته ای، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی بیوانفورماتیک و کامپیوتر

نموده است.

علاقمندان و فارغ التحصیلان در رشته های زیست شناسی و کامپیوتر و رشته های مرتبط با آن ها می توانند از دوره های آموزشی وتخصصی آموزشگاه

استفاده کرده و علاوه برآن سطح مهارت و تخصص خود را با انجام پژوهش های مرتبط زیر نظر اساتید آموزشگاه ارتقا دهند.

مشاوره های تخصصی در امر پایان نامه و طرج های پژوهشی، مقاله نویسی، مشاوره های تحصیلی، مهاجرتی و … از دیگر فعالیت های آموزشگاه

زیست پردازش می باشد.

این آموزشگاه با چشم انداز افزایش همکاری های علمی بین رشته های مختلف در جهت اهداف مشترک و افزایش سطح دانش و مهارت دانش آموختگان

یکی از مراکز پیشرودر امر راه اندازی متود جدید آموزشی و پژوهشی و همچنین پیشبرد طرح ها و ایده های نوین می باشد و از همکاری علمی با تمامی

متخصصان و مراکز علمی و پژوهشی استقبال می کند.