28
مهر
وبینار طراحی دارو
00:00 - 00:00
اصفهان

در این وبینار با طراحی محاسباتی دارو و روش های آن آشنا می شویم.

08
مهر
وبینار بیوانفورماتیک
00:00 - 00:00

وبینار بیوانفورماتیک جهت آشنایی با حوزه بیوانفورماتیک و شاخه های آن می باشد.

25
شهریور
19
شهریور
18
شهریور
12
شهریور
وبینار بیوانفورماتیک
00:00 - 00:00
اصفهان

این وبینار جهت آشنایی با بیوانفورماتیک وکاربرد های آن می باشد و تمامی علاقمندان از تمامی رشته های تحصیلی می توانند در این وبینار...